۵۳۶۷
۱۴

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۷۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

گرگ ها از برف نمی ترسند

دانش و فناوری

گرگ ها از برف نمی ترسند

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

مقام اول منطقه ی دو درشنا -سال۹۵

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!