۳۵۲۷۲
۲۲۱۷

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ دوست

...

کتاب‌ها

سه دقيقه در قيامت
شاهزاده کوچولو
داستان یک مرد
وحشی ترین ها .مسخره ترینها .بامزه تریمنها و خفن ترین هی دنیا
مسی.نیمار.رونالدو
تو.تویی؟!
ماجراهای کلاس پر حاشیه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اشعار سعدی

ورزش

فوتبال
هندبال
بسکتبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!