۱۰۲۹۵
۲۰

۱۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۱۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

پهلوان سعید
اوای وحش
سپید دندان
شاخص های مکتب حاج قاسم سلیمانی
ملت عشق
زندگینامه هنری فورد
زندگینامه والت دیزنی
زندگینامه بروس لی
زندگینامه محمد علی کلی
زندگینامه استیو جابز
اینگیرید و گرگ
داستان های بیدل نقال
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و حفره اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده دورگه
هری پاتر و یادگاران مرگ

دانش و فناوری

پهلوان سعید
اوای وحش
سپید دندان
شاخص های مکتب حاج قاسم سلیمانی
ملت عشق
زندگینامه هنری فورد
زندگینامه والت دیزنی
زندگینامه بروس لی
زندگینامه محمد علی کلی
زندگینامه استیو جابز
اینگیرید و گرگ
داستان های بیدل نقال
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و حفره اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده دورگه
هری پاتر و یادگاران مرگ

فرهنگ و ادبیات

آرایه ها
معنی شعر
نگارش

ورزش

شنا
فوتبال
والیبال
پینگ پنگ

هنر

خطاطی
نقاشی
عکاسی