امام حسن مجتبی( ع )مهربانترین پدر دنیا


۰۷ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۹:۰۱:۵۶
۱۱۱۰
۱


امام مهدی (ع) از فرزندان امام حسن مجتبی (ع) هستند و  مهربانی  و همه خوبیها را  را از جدشان  به ارث برده اند 

🌹 داستان کوتاه از امام حسن مجتبی( ع)

🌷امام حسن ع بسیار خوش اخلاق بودند هرکس مشکل داشت وکمک میخواست مردم خانه امام حسن مجتبی (ع) را به اونشان میدادند چون هیچ کس از در خانه ی ایشان دست خالی برنمی گشت حتی اگر کسی به ایشان دشنام می داد ، امام حسن ( ع ) مهربان و دوستانه با او حرف می زدند . روزی مردی از اهل شام وارد مدینه شد و کینه عجیبی از امام در دلش داشت . مرد شامی وقتی امام حسن ع را در کوچه دید به آن حضرت دشنام داد. امام اصلا عصبانی نشدند . خیلی آرام به او فرمودند : ✨گویا در این شهر ، غریبی؟ اگر گرسنه ای سیرت می کنیم ، اگر جا نداری به تو جا می دهیم و اگر لباس نداری به تو لباس می بخشیم.✨ مرد شامی با رفتار خوب امام حسن ع خیلی شرمنده شد و از حضرت عذر خواهی کرد و تازه فهمید امامان چه انسان های خوب و بزرگواری هستند و بعد از این ماجرا او یکی از دوستان امام شد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.