در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

متقاضی آموزش غیرحضوری

۶

۰

متقاضی آموزش حضوری در نوبت صبح

۳۰

۱۵

متقاضی آموزش حضوری در نوبت ظهر تا عصر

۲۳

۴

روش تدریس قرآن و هدیه آسمانی با رویکرد فعال

۷

۰

روش تدریس علوم و پژوهش با رویکرد فعال

۹

۰

روش تدریس فارسی با رویکرد فعال

۱۷

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۴

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۱۰

۰