در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

کارگاه بازی های رایانه ای ؛ دنیای فراواقعی کودکان

۸۵

۱۰۵

۰

دانش افزایی ویژه اولیاء

۱۲

۱۲۹

۰

فن بیان

۹۰

۱۵۴

۰

ارتباط موثر

۸۰

۱۶۰

۴

تربیت عاطفی ، اجتماعی

۷۰

۲۰۳

۱

مهارت مطالعه موثر و تندخوانی

۷۶

۲۰۶

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان - دوره 33

۱۶

۸۰۸

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۲۸

۱۲۴۱

۰