در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

لکو لب (آزمایشگاه شیمی)

۰

۰

لکو مس (چرتکه)

۶

۰

لکو سام ( محاسبات سریع ریاضی)

۰

۰

کلاس تکنیک های محاسبات سریع ریاضی

۱۴

۱

آموزش (2) Photoshop

۰

۴

آموزش پیشرفته (2)  Word و PowerPoint

۱۳

۴

آموزش (2) Excel

۴

۳

رباتیک تخصصی

۲

۰