معلم بیا !

معنا و جایگاه امام


۱۴ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۱:۱۱
۶۱۰
۰


معلم  ای امام هدایت  بیا !

همانطور که اگر کلاس درس معلم نداشته باشد دانش اموزان معنی درس ها را متوجه نمیشوند  و درس ها را یاد نمیگیرند اگر امام هم نباشد ما قران،  کلام خدا را  متوجه نمیشویم

و راه و رسم درست زندگی کردن را هم یاد نخواهیم گرفت  
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.