کلاس فارسی

دیکته ی جدولی

دقت شماره ۱۸


۲۸ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۱:۲۲
۰سلام دوستان گلم

امیدوارم سرحال و با انرژی باشید

دقت امروز دقت جدولی است و شما باید این جدول را به یکی از دو شکل زیر انجام داده و عکس آن را تا روز دوشنبه هفته آینده مورخ 99/12/04 برای من ارسال نمایید.

شکل اول؛ جدول را پرینت بگیرید و یا در ورق و یا دفتر دقت خود بکشیدو آن را پر نمایید و عکس آن را ارسال نمایید.

شکل دوم؛ جواب سوالات را در دفتر دقت خود پشت سر هم نوشته و عکس آن را ارسال نمایید.

ممنون از شما# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 0,1MB pdf جواب جدول
2 دانلود فایل 0,0MB pdf جدول خام
3 دانلود فایل 0,0MB xlsx