۱۳-کاربرگ درس روزی که باران می بارید (شامل: کلمات مترادف، کلمات متضاد و کلمات هم خانواده)


۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۷:۵۲:۳۱
۰سلام

لطفا به سوالات قسمت کاربرگ درس روزی که باران می بارید که شامل: کلمات مترادف، کلمات متضاد و کلمات هم خانواده می شود به درستی و خوش خط و خوانا پاسخ دهید و آن را برای ارسال نمایید.

موفق باشید


# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 0,2MB pdf کاربرگ درس سیزدهم