۱۳ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۱:۲۹:۴۸
۲۴۴
۰


این سنت اگر پشتش شمع بگذارید عین لامپ عمل میکند.

در این صنعت

شیشه های رنگی را خورد کرده ودر کوره میگزارندو با قواعدی که دارد در کوره به هم متصل میشوند و میشود سنت شیشه کاری.


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4


Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.