۲۹ مهر ۱۳۹۹ / ۰۸:۴۹:۱۰
۱


مثلث برمودا چیز خطر ناکی است که هرچیزی نزدیکش شود  آن وسیله را در خود  میکشد  

مثلث برمودا چیز خطر ناکی است که هرچیزی نزدیکش شود  آن وسیله را در خود  میکشد
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.