شهاب سنگ ها

شهاب سنگ ها

شهاب سنگ


۰۹ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۸:۳۴:۴۹
۱۶۷۶
۲۱


شهاب سنگ

شهاب سنگ ها بزرگ هستند. بعضی شهاب سنگ ها حدود ۳۴ کیلومتر هستند..

وقتی ستاره های دنباله دار نزدیک خورشید می شوند به صورت گرد و غبار تکه هایی را از دست می دهند که به آن تکه ها شهاب واره می گویند.

وقتی شهاب واره ها وارد جو زمین می شوند با برخورد به مولکول های هوا هاله ای از نور سفید رنگ را به وجود می آورند که شهاب نامیده می شود.

ببشتر شهاب سنگ ها در حال حرکت در جو زمین می سوزند.

وقتی شهاب واره ها به سطح زمین برخورد می کنند ، که در این صورت به آن ها شهاب سنگ می گویند.

شهاب سنگ ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم می کنند. تعدادی از آن ها سنگی هستند ، تعدادی دیگر ترکیبی از سنگ ها و فلز ها هستند ، ولی برخی از آن ها فقط از فلز درست شده اند.

 چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.