چه عجیب ۱۳


۱۰ بهمن ۱۳۹۶ / ۲۰:۰۱:۳۹
۵۹۹


من در اینجا مطالب کوتاه و جالب می گزارم

آناتومی مغز کلاغ شبیه مغز انسان است. کلاغ‌ها زبان پیچیده‌ای دارند و هر قار قار معنی متفاوتی دارد. برخی هشداردهنده، برخی تقلید صدای سایر جانداران و برخی هم نشان از وقوع اتفاقی خاص است!

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

علمی طبیعتبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.