۲۸۶۲۲
۳۳۰

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۹۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۹ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ دوست

...

کتاب‌ها

ته جدولی ها
کاراگاه سیتو6: معمادر جام جهانی فوتبال
کاراگاه سیتو3 :مهمان ناخوانده
کاراگاه سیتو 9:یک داستان خیلی مغناطیسی
کاراگاه سیتو 10:پرونده مهم
کاراگاه سیتو2:مو میایی گمشده
کاپیتان زیرشلواری1تا4

دانش و فناوری

رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ
فوتبال
بسکتبال
بدمینتون
والیبال

هنر

نقاش