۳۵۵۹۹
۷۵

۱۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۵۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ دوست

...

کتاب‌ها

داستان راستان
ژان وال ژان
الیور توییست
گردان قاطرچی ها
من قاتل پسرتان هستم
تام گیتس
داستان های ساعت8
بینوایان
آن مرد با باران می آید
آینه در آینه
هنر شفاف اندیشیدن
کهکشان نیستی

دانش و فناوری

رباتیک
ریاضیات
کامپیوتر
برنامه نویسی

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر
خواندن

ورزش

فوتبال
شنا
والیبال

هنر

موسیقی
خوشنویسی
نویسندگی
ویراستاری