۱۹۸۰۶
۲۱

۲۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۵۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۲ دوست

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
قلعه حیوانات
جای خالی خاک ریز
اطلس تاریخ ایران
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
دانستنی در مورد دزدان دریایی
ماجرا های کلاس پر حاشیه
داستان های هزار و یک شب
داستان های من و بابام 1
داستان های من و بابام 2
داستان های من و بابام 3
ایلیا 1 الی 12
پرواز را به خاط بسپار
گربه سانان
شوالیه ها و قلعه ها
ماشین های سرعتی
مارها
دزدان دریایی
مخترعان بزرگ تاریخ
دایره المعارف وسایل نقلیه

دانش و فناوری

ساخت PDF
تعمیر انواع قفل
کار با کیت های الکترونیکی
ساخت Word
ساخت PowerPoint

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب در بیشتر زمینه ها
روانخوانی عالی

ورزش

تکواندو
شنا

هنر

خط تحریری
نقاشی
باغبانی
خوشنویسی با خودکار