۱۱ تیر ۱۳۹۷ / ۱۱:۳۴:۰۸
۱۴۹۵
۱

خلاصه مطلب ...

متن اصلی ...

پازل هرمی این یك پازل اماده است ولی با چسباندن تیله یا توپ نیز می تواند ساخته شود.
مواد لازم : واحد های ۴و۶ توپی / این واحد ها را با چسباندن توپ های پینك پونگ نیز می توان درست كرد.
واحد ۴تایی سمت راست را روی خط سیاه و واحد۴ تایی سمت چپ را روی خط زرد قرار دهید.
قرار دادن واحد ۴تایی روی واحد ۶تایی
چرخاندن و قراردادن واحد ۶تایی روی واحد سمت چپی
در نهایت قرار دادن واحد ۴تایی روی واحد سمت چپ تا اینكه پازل هرمی كامل شود.
۲۰ توپ تشكیل یك هرم با قاعده ی ۴ تایی را می دهد.
تعداد کل توپ ها  =۶/ n(n+۱)(n+۲) بنابراین تعداد توپ ها در هرم با پایه ۴ تایی عبارتست از ۲۰=۶/(۲+۴)(۴+۱)۴

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.