افتتاحیه

هفته نامه الکترونیک

بر شما مبارک


۱۷ خرداد ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۰۹
۶۵۱


افتتاحیه هفته نامه الکترونیک بر تمام مشتاقان الکترونیک مبارک.

امروز پس از یک هقته روز شماری به 17 خرداد سال 1399 رسیدیم که افتتاحیه ی هفته نامه الکترونیک است و به امید خدا با شروعی قوی الکترونیک را آغاز می کنیم.

توکل بر خداچندرسانه‌ای :

زنگ شروع هفته نامه الکترونیک


افتتاحیه هفته نامه الکترونیک بر شما مبارک.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.