اطلاعات عمومی

مربوط به تکلیف کلاس سواد اینترنت


۲۰ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۱:۵۶
۱۵۶

سه مطلب درباره موضوعات مختلف برای کلاس سواد اینترنت

تفاوت اینترنت 4G و 5G

شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال یا اکسس پوینت های بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

 شاید تنها چیزی که در نگاه اول باعث تمایز اینترنت 5G و 4G شود، سرعت آنها باشد. مطمئناً می‌توان سرعت را مهم ترین وجه تمایز این دو فناوری اینترنت همراه دانست اما در هر حال هر فناوری، همراه با خود، مزایا و معایبی را به همراه دارد که باعث ایجاد تمایز های بیشتری می‌شوند.

اینترنت نسل 5 مزایای بسیاری بهره می‌برد اما یکی از بزرگترین معایبی که اینترنت 5G دارد این است که، بر خلاف اینترنت 4G که دکل های ارتباطی آن می‌توانستند در فواصل چند کیلومتری از یکدیگر قرار بگیرند، در اینترنت 5G دکل ها در اندازه های کوچکتر، اما فواصل کمتری هستند.
در اصل اینترنت 5G نمی‌تواند در فاصله زیادی به کاربران خدمات بدهد و برای اتصال به این فناوری اینترنت، نیاز به نقاط اتصال  بیشتری داریم.

البته با توجه به سرعت بالایی که این فناوری اینترنت همراه با خود دارد، می‌توان از این عیب آن هم چشم پوشی کرد. نظراتی که اغلب در مورد اینترنت 5G منتشر میشود بر خلاف انتظار، نظرات منفی است تا نظرات مثبت. اغلب کاربران، این اینترنت را غیر ضروری می‌دانند و اظهار می‌کنند که سرعت اینترنت 4G جوابگوی نیاز های فعلی و آینده آنان است. 

خب شاید کمی این اظهار نظرات واقعی باشد. البته ما ایرانیان احتمالا کمتر این موضوع را درک کنیم زیرا اینترنتی که در کشور ما با نام 4G مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت از اینترنت 4G اغلب کشور های توسعه یافته است.

بزرگترین عملیات دفاع مقدس

در حالی كه اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهم ترین برگ برنده این كشور برای وادار ساختن ایران به شركت در هر گونه مذاكرات صلح تلقی می شد، آزاد سازی این شهر می توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامی اش باشد.

بر همین اساس، با توجه به این كه منطقه عمومی غرب كارون آخرین منطقه مهمی بود كه هم چنان در اشغال عراق قرار داشت، از یك سو فرماندهان نظامی ایران برای انجام عملیات در این منطقه اشتراك نظر داشتند، و از سوی دیگر عراق نیز كه طراحی عملیات آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین قطعی و مسجل می پنداشت، با در نظر گرفتن اهمیت این شهر و جایگاه آن در دفاع از بصره، به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود. از این رو، بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، در حالی كه قوای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر تقویت می شد، به تمام یگان های تحت امر قرارگاه مركزی كربلا دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا، به شناسایی و طراحی عملیات بپردازند.


اهداف عملیات

مهم ترین اهدافی كه در این عملیات دنبال می شد، عبارت بودند از:
- انهدام نیروی دشمن، حداقل بیش از دو لشكر.
- آزاد سازی حدود 5400 كیلومتر مربع از خاك ایران؛ از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید.
- خارج نمودن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از برد توپخانه دشمن.
- تامین مرز بین المللی (حدفاصل پاسگاه طلائیه تا شلمچه).
- آزادسازی جاده اهواز – خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز – آبادان از برد توپخانه دشمن.در حالی كه اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرین و مهم ترین برگ برنده این كشور برای وادار ساختن ایران به شركت در هر گونه مذاكرات صلح تلقی می شد، آزاد سازی این شهر می توانست سمبل تحمیل اراده سیاسی جمهوری اسلامی بر متجاوز و اثبات برتری نظامی اش باشد.

دلیل تحریم شرکت هوآوی توسط آمریکا

سیاست‌های آمریکا همواره به گونه‌ای است که جلوی رشد دیگر کشور‌ها را می‌گیرد تا خود بر مسند قدرت بماند. در طی سال‌های متمادی رفتار سیاسی آمریکا با کشور‌های دارای پتانسیل و در حال پیشرفت به این شکل بوده و این روند تغییر نخواهد کرد، البته زمانی که کشورها خواسته‌های آمریکا را برآورده کنند، زیر نظر این کشور می‌توانند به رشدی کذایی برسند اما زمانی که مستقل هستید، دشمن غرب شمرده می‌شوید.

مشکل آمریکا با هوآوی چیست؟

آمریکا و به‌خصوص ترامپ در سال ۲۰۱۸ بار‌ها شرکت هوآوی را به جاسوسی متهم کردند، آمریکا اعتقاد دارد که هوآوی اطلاعات دیگر کشور‌ها را به دولت چین تقدیم می‌کند. هرچند این کشور تا کنون دلیل و مدرک مستحکمی برای ادعا‌های خود ارائه نداده، اما با همین تهمت‌ها در تلاش است هوآوی را در غرب تضعیف کند. در سال ۲۰۱۸ ابتدا هشدار‌ها و بیانیه‌هایی از طرف مقامات دولتی آمریکا به جهت عدم اطمینان به هوآوی منتشر شد تا مقدمات مقابله با این شرکت آماده شود.

سپس استفاده از تجهیزات هوآوی در سازمان‌های امنیتی و نظامی این کشور ممنوع شد و پس از کلی تهمت و اتهام، چند روز پیش، هوآوی و تمامی شرکت‌های زیر نظر آن در لیست سیاه تجاری آمریکا قرار گرفتند، به این ترتیب هیچ شرکت آمریکایی حق ثبت قرارداد یا مراودات تجاری با هوآوی را ندارد و محصولات این شرکت نیز دیگر وارد آمریکا نخواهند شد.

از طرفی آمریکا با اعمال نفوذ و گا‌ها زور برروی کشور‌های اروپایی به دنبال آن است تا این کشور‌ها را به تحریم هوآوی دعوت کند، اما تا کنون کشور‌های اروپایی همچون آلمان و انگلیس، همکاری زیادی با آمریکا نداشته‌اند. تمامی این موارد تنها به دلیل ادعا‌های جاسوسی آمریکا به هوآوی شکل گرفته، ادعا‌هایی که هنوز اثبات نشده و حتی مدرک و سندی هم برای اثبات آن وجود ندارد.

گزارش

چرا هوآوی؟

همانطور که می‌دانید شرکت چینی هوآوی در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی سابقه‌ طولانی دارد، از محصولات این شرکت در زیرساخت‌های مخابراتی بسیاری از کشور‌های دنیا استفاده شده و این روند همچنان ادامه دارد. با رسیدن به عصر فناوری 5G شرکت‌هایی مانند هوآوی به دنبال قراردادهای بزرگ و بلند مدت برای تامین تجهیزات مخابراتی 5G با کشور‌های بزرگ دنیا مانند انگلیس، آلمان و فرانسه هستند و این بهانه‌ای محکم برای مخالفت آمریکا به شمار می‌آید. از طرفی هوآوی در تولید تلفن هوشمند نیز قدم‌های بزرگی برداشته و پس از عبور از اپل، در حال حاضر به عنوان دومین شرکت بزرگ سازنده تلفن همراه در جهان شناخته می‌شود.

 

برچسب‌های این مطلب:

علمی


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.