هندبال و واليبال

كلاس ورزش

تخصصي


۰۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۲:۰۳:۰۵
۱۹۷


برگزاري كلاس ورزش

در دبيرستان دوره اول ميزان زنگ ورزش به صورت تخصصي برگزار مي شود و روال كلاس به اين صورت است كه در سال هفتم همه دانش آموزان مقدماتي از هندبال و واليبال را آموزش ديده وبا توجه به علاقه وصلاحديد دبيران محترم ورزش در سال هشتم و نهم به صورت تخصصي تر در يكي از اين رشته ها فعاليت مي كنندچندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.