۱۰۲۸۴
۴۴

۱۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۹۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

مهربان تر از مادر
درآغوش پرچم
دست های مهربان
آن سلام آشنا
سفره ی رنگین
حکایتهای بهلول
درخت بخشنده
گروفالو و موش ناقلا
هیزم شکن فقیر و کبوتر
من و بابام 1و2و3
دانستنیها
بدن انسان
انرژی ها
چقدترسو

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

فیلم بالگو

ورزش

اسکیت
دچرخه سواری

هنر

ترقه کاغذی